Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan  açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına  ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli  serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen  hükümlülerin Kovid-19 izin sürelerinin 30 Eylül’de sona ereceği hatırlatıldı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün salgın riskinin  ortadan kalkmaması sebebiyle hükümlülere verilen izin sürelerinin 2 ay daha  uzatılmasına ilişkin öneride bulunduğu belirtilen açıklamada, açık ceza infaz  kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile  denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar  verilen hükümlülerin izin sürelerinin, 5275 sayılı kanunun geçici 9/5. maddesi  uyarınca 30 Eylül’den itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildiği ifade  edildi.

Adalet Bakanlığı, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza  infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile  denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar  verilen hükümlüleri, ilgili yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla 31 Mayıs’a  kadar Kovid-19 iznine göndermişti.

İzin sürelerinin sona erdiği 31 Mayıs’ta, Sağlık Bakanlığı, riskin  ortadan kalkmaması sebebiyle bu sürenin uzatılması önerisinde bulunmuş,  hükümlülerin izin süreleri önce 31 Mayıs’tan itibaren 2 ay, daha sonra 31  Temmuz’dan itibaren 2 ay uzatılmıştı.

By admin

Bir cevap yazın